add_filter('gettext', 'change_select_page_text', 20, 3); function change_select_page_text($text, $orig, $domain ) { if ($domain == 'Divi' and $orig == 'Select Page') { return 'Pick a Section'; } return $text; }

Svim klijentima smo omogućili preuzimanje i vraćanje automobila na bilo kojoj lokaciji, u bilo koje vrijeme, a sam proces rezervacije vrši se online.

Ponuda za najam auta, pored kratkoročnog, obuhvata i dugoročne najmove za firme, po posebnim uvjetima.

Vozila su servisirana i kasko osigurana, klijenti dobivaju auta koja rezervišu.

Garantujemo vrlo kvalitetna, potpuno opremljena, čista i sigurna vozila za sve vaše potrebe.

OD 28.04.2016. Autorent Lemes je vodeća regionalna kompanija u pružanju usluga aerodromskih transfera.

U sklopu širenja poslovanja, AUTO LEMES sada nudi usluge najma vozila, u različitim kategorijama.

Sa preko 40 vozila.